[SHARE]TUT REPORT FAQ 5S BY z0mbie.win UPDATE 13/08/2017

[ DHP - 1 CLICK ]TUT REPORT FAQ 5S BY z0mbie.win


Bước 1 : Add 5 đứa bạn chung , Fake all , Thay Đổi Ảnh Năm 2000

Bước 2 : Tải hola

Bước 3 : Vào Thẳng Vấn Đề Nhé

Clone 1 : Fake IP Vương Quốc Anh , Ngôn Ngữ UK
https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

URL :

Họ Và Tên Victim :

11 Tuổi

Thần Chú : This account is harassing me, please delete this account for under 13 years

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

URL :

Họ Và Tên Victim :

11 Tuổi

Thần Chú : Hello team facebook !! I am the father of the boy. I want you to delete my child's account because my 11-year-old kid is not old enough to play facebook. Thank youClone 2 : Fake IP Hàn ngôn ngữ Hàn

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

URL :

Họ Và Tên Victim :

12 Tuổi

Thần Chú : 이 계정은 12 세이며 페이스 북을 재생할 수있을만큼 오래되었습니다.이 계정을 삭제하십시오. 감사합니다.

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

URL :

Họ Và Tên Victim :

12 Tuổi

Thần Chú : 이 계정은 나 때문에 13 세 미만이 계정을 삭제하시기 바랍니다 희롱한다
Clone 3 : Fake IP Thái Ngôn Ngữ Thái

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

URL :

Họ Và Tên Victim :

10 Tuổi

Thần Chú : บัญชีดังกล่าวมีเด็กอายุ 10 ปีเขาได้รับการคุกคามผู้คนจำนวนมาก ฉันขอให้คุณลบบัญชีนี้ทันที

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

URL :

Họ Và Tên Victim :

10 Tuổi

Thần Chú :
 - มันเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีของชุมชน Facebook
บัญชีของเด็กนี้ไม่ได้ประกาศอายุที่ถูกต้องของเขาเมื่อการใช้งานและจุดประสงค์ที่จะเอาชนะการเปิดตัว Facebook
การทุจริตบัญชีปลอมตัวเป็นความใกล้ชิดของฉัน
เด็กที่อยู่ในขอบเขตของการจัดตั้ง Facebook
ตรวจสอบและปิดการใช้งานบัญชี ขอบคุณ Facebook กลุ่ม
Clone 4 : Fake IP Úc , Ngôn Ngữ US

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

URL :

Họ Và Tên Victim :

9 Tuổi

Thần Chú : This account is harassing me, please delete this account for under 13 years

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

URL :

Họ Và Tên Victim :

9 Tuổi

Thần Chú : Hello team facebook !! I am the father of the boy. I want you to delete my child's account because my 9-year-old kid is not old enough to play facebook. Thank you


Clone 1 Báo Cáo : Tài khoản giả mạo ai đó => Tôi => Đây là tài khoản giả mạo => Họ đang chia sẽ không phù hợp .. ảnh khỏa thân khiêu dâm => Vào báo cáo ảnh ma túy => Đóng tài khoản ( Spam 5 lần )

Clone 2 Báo Cáo : Tài khoản giả mạo ai đó => Tôi => Trang cá nhân đại diện tổ chức hoặc doanh nghiệp => Họ đang chia sẽ không phù hợp.. ảnh khỏa thân khiêu dâm => Vào báo cáo ảnh làm phiền => Đóng tài khoản ( Spam 5 lần )

Clone 3 : Báo Cáo : Tài khoản giả mạo ai đó => Tôi => Trang Cá Nhân Không Đại Diện Cho Người Thật => Họ đang chia sẽ không phù hợp.. ảnh khỏa thân khiêu dâm => Vào báo cáo ảnh ma túy => Đóng tài khoản ( Spam 5 lần )

Clone 4 : Tài khoản giả mạo ai đó => Tôi => Đây là tài khoản giả mạo => Họ đang chia sẽ không phù hợp .. ảnh khỏa thân khiêu dâm => Vào báo cáo ảnh ma túy => Đóng tài khoản ( Spam 5 lần )


Nick chính : Tài khoản này đang mạo danh ai đó => nhấp 4 clone ở trên vào => Đây là tài khoản giả mạo =>  Họ đang chia sẽ không phù hợp .. ảnh khỏa thân khiêu dâm => Vào báo cáo ảnh LÀM PHIỀN và ẢNH MA TÚY với lại STT Quấy RỐI


THE AND TUT REPORT 5s CÓ THỂ DIỆT DC BOSS , Đã Test Thành Công Trẻ Trâu Die 5s

Nhãn: