[Share] TUT UNL 5S FAQ 583 AND FAQ APPS TÊN GIẢ                             CÁCH UNL APPS 583 5s- Bước 1 Tải Phần Mềm Hola Về:
https://chrome.google.com/webstore/detail/unlimited-free-vpn-hola/gkojfkhlekighikafcpjkiklfbnlmeio?hl=vi
-Bước 2 Fake Ip : ÚC
            
              NN:UK

-Bước 3: Log Những Link Kháng Sau ( Điền Info và gửi đi) 
- Link 1 : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690 
- Link 2 : https://www.facebook.com/help/contact/313733425335072 

Link 3 : https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701

-Bước 4: Úp Lên Và Chờ Case Về Rồi Rep : VÀ ĐỢI 15P-35P 

NICK TỰ NHẢ :D

Full Name : Trần Khánh Duy
Date of birth: 00-00-0000

Rồi Tắt Case Và Hóng <3 Lưu Ý : Link này chỉ nhả nhiều là FAQ 

583 và Apps Tên và tùy acc, không phải acc nao cũng ra case, 

nhưng không ra case vẫn về nên Hên

 TUT By z0mbie.win

Nhãn: ,