[SHARE] TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH MAX BÁ

SHARE TUT UNLOCK FAQ MẠO DANH MAX BÁ



- Bước 1: FAKE 1 CMND max chuẩn trùng info acc

- Bước 2: Fake ip Hy Lạp NN Giản Thể

Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767
Tự điền rồi UP CMND hóng 3p sau case 767 nó đóng thì các bạn giữ nguyên IP+ NN
Vào Link: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339
RỒI ĐIỀN Ở LINK NÀY SAU ĐÓ GỬI
RA CASE 
ĐỂ NGUYÊN IP NN VẬY XEM PHIM Jav
QUAY LẠI CASE REP 
THẦN CHÚ : ĐỊT CỤ MÀY SỦA CON CẶC
UP CMND LÊN 
LƯU LINK CASE LẠI TẮT IP NN HÓNG VỀ 
CMND ĐZ 5h TRỞ LẠI 
LƯU Ý XEM CASE THÌ PHẢI XEM = TAB ẨN DANH 
CÒN REP THÌ PHẢI FAKE IP 

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Nhãn: ,