[SHARE] Tut unlock tên giả mới nhất 13/08/2017

TUT Unlock Tên Giả Mới Nhất UPDATE 13/08/2017


B1 : Fake IP Brazil
B2 : Chuẩn bị 1 cái CMND mặt trước  + mặt sau
B3 : Vào nick bị ăn tên giả
B4: https://www.facebook.com/help/contact/1761962440705913
3 ô choose file up 2 cái mặt trc lên ở 2 ô đầu
ô thứ 3 up cái mặt sau lên
 - Dòng 1 : Tên
 - Dòng 2 : Họ
 - Dòng 3 : Mail or sdt
B5 : Hóng acc về

Nhãn: ,