[ z0mbie.win - 1 Click ] TUT DAME MD 3H DIETUT DAME FAQ MD 2H die
BƯỚC 1 FAKE 1 - 3 CLONE GIỐNG VICTIM ( AVATA BÌA ẢNH NỖI BẬT MÔ TẢ NGÀY THÁNG NĂM SINH)
KHÔNG CÓ NGÀY THÁNG NĂM SINH THÌ CHÉM BẬY..
BỎ QUÊ QUÁN + THÀNH PHỐ HIỆN TẠI Ở seunl
BƯỚC 2 CẦN CÓ 3 -> 5 BẠN CHUNG VỚI VICTIM
BƯỚC 3 ĐĂNG 5 STT VÀ 5 CÁI ẢNH KÉO XUỐNG NĂM 2K15
AVARA + BÌA KÉO XUỐNG 2K14
BƯỚC 4 DÙNG ACC FAKE ADD VỚI ACC CHÍNH
RỒI ACC FAKE THÊM QUAN HỆ GIA ĐÌNH VỚI ACC CHÍNH LÀ ANH EM XÁC NHẬN 2 BÊN BỎ CHỈ MÌNH TÔI
BƯỚC 5 FAKE IP Hàn NN HÀN (NẾU BÁO CÁO RA ICON THÌ CÁC BẠN CỨ CHỌN CÁI MẶT BUỒN DÁN THẦN CHÚ NÀY VÀO
这是一个假帐户 这是别人, 我需要删除的Facebook帐户
BƯỚC 6 HÓNG VICTIM die <3

- TuT by z0mbie.win

Nhãn: ,