[SHARE] Ảnh bìa Đường một chiều - Huỳnh Tú

" Anh ơi, có biết điều gì thật đau 
Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé 
Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ 
Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười "
                                                                                       Trích lời bài hát: Đường một chiều


Nhãn: ,