[SHARE] Ảnh bìa Đường một chiều - Huỳnh Tú

[SHARE] Ảnh bìa Đường một chiều - Huỳnh Tú

" Anh ơi, có biết điều gì thật đau  Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé  Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ  Mỗi khi ...

[SHARE] Ảnh bìa Đường một chiều - Huỳnh Tú

tháng 8 04, 2017
" Anh ơi, có biết điều gì thật đau 
Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé 
Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ 
Mỗi khi anh kề bên được nghe anh nói cười "
                                                                                       Trích lời bài hát: Đường một chiềuLoading...
[SHARE] Ảnh bìa Đường một chiều - Huỳnh Tú [SHARE] Ảnh bìa Đường một chiều - Huỳnh Túz0mbie win8.8stars based on9reviews " Anh ơi, có biết điều gì thật đau  Trong cuộc sống muôn màu để em nói cho anh nghe nhé  Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ  Mỗi khi ...

Nhận Xét