[SHARE] CODE Mở Case Đã Bị Đóng Để Reunlock mới nhất 2017

      Chào Mọi Người Hôm nay mình sẽ share cho mọi người CODE Mở Case đã bị đóng để reunlock lại tài khoản facebook bị spam.

Bước 1: Mở Case đã bị đóng.

Bước 2: Bật F12 tìm đoạn code này trong case đã bị đóng
CODE:
[
<div class="_1l1t _4-u3"><div direction="left"   ]

Bước 3: Chỉnh sửa đoạn code này.


- Thay thành đoạn code này:<div class="_4ph6 _4-u3  _57d8"><form method="post" rel="async" action="/support/case/feedback/reply/?eid=ARFE8OsjD135e9brleRHD0T8okUW028ff3WoFk5IS9ssSK6cPvcwf7GtBx3Idv1emE58pTNTn3wYORXi4Y3xOKsJ"><input type="hidden" name="fb_dtsg" autocomplete="off" value=""><div class="_4pqt clearfix" direction="left"><div class="_ohe lfloat"><img class="_4pqu img _8o _8s img" src="https://scontent.fhan4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-1/c9.0.32.32/p32x32/10354686_10150004552801856_220367501106153455_n.jpg?oh=8476091e42a259dbc14915281aa92d66&amp;oe=5A2667E4" alt=""></div><div class=""><div class="_42ef"><div class="_-z8"><div class="_2pin  _50f7">你的回复</div><div><div><div class="_4pqv"><textarea class="_4pqw" name="message" rows="4" placeholder="输入回复..."></textarea></div></div><div><div class=""><img src="/images/composer/attachments/paperclip_icon.png" alt="" class="img"><div class="_m _6a"><a class="_3-8r" rel="ignore">添加附件<div class="_3jk"><input type="file" name="attach" multiple="" display="inline-block" class="_n _5f0v" id="js_0"></div></a></div></div></div></div><div class="clearfix"><div class="rfloat"><button type="submit" class="_4jy0 _4jy3 _4jy1 _51sy selected _42ft" value="1">发送</button></div></div></div></div></div></div></form></div>
Trong Đó : ARFE8OsjD135e9brleRHD0T8okUW028ff3WoFk5IS9ssSK6cPvcwf7GtBx3Idv1emE58pTNTn3wYORXi4Y3xOKsJ
Là Link Code Của Bạn :
Ví Dụ : https://en-gb.facebook.com/support/view_details/?eid=ARF7vwrJaHwojHoeI3CI2__He1TWjzMIPTK0quf2BGLstmaVAf4IbyMJz9S4mc_X36w9bdELni1mCBzkdMFVxpEGzFf9E0QZSrR-fD8K_aefqAd
 Đó Là Đoạn Cần Dán Vào Dán Vào Xong Bấm Ra Chỗ Khác Rồi Tắt F12.

Bước 4: Nhập nội dung và bấm tiếp tục


#Lưu Ý: không được up ảnh lên nhé.

Cuối cùng vậy là case đã mở.

Chúc các bạn thành công !!!
                                                                                                              Nguồn: Ninja Testkey

Nhãn: ,