[SHARE] TUT DAME MD 808 DIE TRONG NGÀY BY ĐỖ DUY HUY [NEW UPDATE 2017]

[SHARE] TUT DAME 808 DIE TRONG NGÀY BY
ĐỖ DUY HUY [NEW UPDATE 2017]

Bước 1 : Reg 1 Nick, Fake nó all
Bước 2 : Fake 1 Cmnd ( Họ tên , ngày sinh )
Bước 3 : Fake IP Candana , Ngôn Ngữ US
>.< Thẳng vấn đề :]
Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/169486816475808
Chọn 3,2,1
Tên đầy đủ của bạn
Địa chỉ email liên hệ của bạn
Tên đầy đủ trên trang cá nhân của kẻ mạo danh
Địa chỉ email hoặc số điện thoại di động được liệt kê trên trang cá nhân của kẻ
mạo danh (nếu có)
Liên kết (URL) đến trang cá nhân của kẻ mạo danh
UP CMND
 Thần chú : This account is forging me and doing bad things for me. I urge you to
review and delete this account. Thank you
Vào wall victim : Báo cáo mạo danh tôi >> Đây là tài khoản giả mạo >> Báo cáo
stt quấy rối >> Báo
cáo ảnh làm phiền người khác >> Đóng tài khoản

Nick chính : Báo cáo đây là tài khoản giả mạo >> Báo cáo stt và Ảnh gì cũng
được >> Đóng tài khoản
Vào link :
Vào link : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922
=&gt; Chọn theo thứ tự sau: Photo >> Profile picture >> Yes, I have a URL >> In the
US >> My child's rights >> Under 13
+ Dòng 1: URL link avata của victim
+ Dòng 2: Điền tên Victim
+ Dòng 3: Họ và tên đệm (nếu victim có cả họ và tên đệm – ko có tên đệm thì điền
mỗi họ thui)
ð  Tích vào 2 dòng như bên dưới oy nhấn gửi.
ð  Sau khi làm xong tất cmn cả thì hóng victim die: 5-30p – Đã test tut và victim die
100%
  Victim sẽ die ở 2 dạng: FAQ MD hoặc APP nhé !!!!

The And Tut By hacker Huy Pro♥Huy Dz nhé ♥ :v

Nhãn: , , ,