[SHARE] TUT RIP Chứng Tử Cực Chất 90% Die mới nhất 2017

RIP CHỨNG TỬ CỰC CHẤT* Dùng 10 clone vào wall victim báo cáo
 + Trang cá nhân đại diên doanh nghiệp tổ chức
 + Trang cá nhân giả mạo ==> Người nổi tiếng

* Sau đó vào link sau : https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 ( fake
ip Canada + NN UK
+ Dòng 1 điền tên bạn ( chém gió ra cũng đc ) :V
+ Dòng 2 điền tên victim
+ Dòng 3 điền link victim
+ Dòng 4 điền mail victim
+Tiếp đến chọn cái thứ 2
+ Dòng 5 ta chọn ngày tháng năm, ta cứ chọn ngày hôm qua
+ Úp cái chứng tử đã fake lên và gửi

* Ta vào tiếp link sau : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088
+ Dòng 1 điền tên bạn
+ Dòng 2 điền : farther
+ Dòng 3 điền tên victim
+ Dòng 4 điền link victim
+Dòng tiếp điền mail của victim
+Tiếp đến up cái chứng tử vừa dùng lên và send

   RỒI NGỒI HÓNG THÔI

Nhãn: