[SHARE] TUT Unl AUTO REP All DẠNG

Lưu ý : Unl vào 1h - 5h ( chiều ) có auto rep nhé
UNLOCK FAQ MD , MD 808 ( Apps Tên Giả Unlock như FAQ MD nếu CMND max chuẩn thì sẽ về trong ngày ) - Nick sử dụng 2 mail auto rep dễ hơn nhé
B1: Vào Facebook.com Fake Fake Ip Niu Di Lân + NN ĐL
B2: Đăng nhập vào nick Check Point Không mail ( xong fake ngôn ngữ đài loan )
B3: vào link https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767
B4 : Dòng 1 : Ghi đầy Đủ Họ Tên
- Dòng 2 : Điền mail 1 bị Dạng FAQ
B5 : Khi ra case . Đợi tầm 5P sau đó F5 lại thấy Fb nó rep lại ( nếu chưa rep đợi một tí rồi F5 lại them lần nữa ) Sau khi thấy Facebook REP up cmnd lên lần nữa
B6: vào link https://zh-tw.facebook.com/help/contact/319547548123767 Dòng 1 : Ghi đầy Đủ Họ Tên
- Dòng 2 : Điền mail 2 trong nick bị Dạng FAQ ( chung nick với mail 1 nhé )
-Khi ra case . Đợi tầm 5P sau đó F5 lại thấy Fb nó rep lại ( nếu chưa rep đợi một tí rồi F5 lại them lần nữa ) Sau khi thấy Facebook REP up cmnd lên lần nữa
B7: Lưu case ( mỗi lần vào case hãy vào = TAB ẩn nhé ) !
- TuT viết bởi z0mbie.win
- https://www.facebook.com/namsexy.vn
Time acc về : 2 phút - 2h

Nhãn: