[SHARE] TUT Verify Tích Xanh Cho Nick Facebook Cá Nhân và Fanpage UPDATE 09/08/2017

     Chào mọi người dạo gần đây có mấy người nước ngoài đã share Tut veriy tích xanh cho fanpage và cá nhân lên mình xin share lại cho mn cùng làm.


                                                                   Hình Ảnh Minh Họa

- Bước 1 : Tải Hola (Fake IP trình duyệt)
Link tải nhanh : tại đây
Hướng dẫn sử dụng : Chọn Ngôn Ngữ UK - IP UK
.
- Bước 2 : Tải User-Agent Switcher (Fake trình duyệt)
Link tải nhanh : tại đây
Hướng dẫn sử dụng : Chọn Opera -> Opera 12.14
.
- Bước 3 : Tải HMAPRO (Fake IP tổng)
Link tải nhanh :tại đây
Hướng dẫn sử dụng :
Step 1 : Dùng Username : khanhhoangde | Password : khanh012@
Step 2 : chọn Location Mode -> Viết USA -> Click chọn!
.
- Bước 4 :
Vào Fakebook chọn ngôn ngữ English (UK - US)
- Rồi tiếp theo
Vào http://fake-it.cc/ ( Dòng bên trái )
- Đăng ký Account Facebook như bình thường nhưng bỏ các dòng sau!
.
Name : Chọn Name ( Ví dụ : Leni Körner ) Thì chúng ta ghi Họ Körner và sau đó còn lại Tên Leni 
Adresse : Chọn Địa Chỉ
Stadt : DÒNG NÀY BỎ NHÉ!
Telefon : SỐ ĐIỆN THOẠI BỎ LUÔN !
Geburtsdatum : NGÀY SINH!
.
Còn : Email thì chúng ta vào tại đây
Chỉ sử dụng các Email có đuôi sau : 
~ @emlhub.com
~ @emlpro.com
~ @emltmp.com
Rồi quay lại Facebook như bình thường!
.
Sau đó vào Link Contact yêu cầu Verifi Fanpage :link 1
Link còn lại : link 2
- Nếu vào 2 Link trên không được thì chúng ta vào!
Link cuối cùng ( Chắc chắn được ) :link 3
Select Page - Up Cmnd - Website - Mô tả!
- Sau đó tiến hành Verifi!
Giữ nguyên Case -> UP CMND 100% thật - Xong!
1 - 2 Tiếng or Ngày sẽ có Tick !
~ CÒN KHÔNG ĐƯỢC THÌ QUA MỸ VERIFI NHÉ ) ĐẢM BẢO ĐƯỢC
.
- VERIFI FANPAGE!
Lên : CH Play - App Store - AppVN
- Search : Facebook Mentions (FB Dành cho những người nổi tiếng)
SAU ĐÓ LOGIN TÀI KHOẢN FACEBOOKS BÌNH THƯỜNG !
- Sau đó UP 1 Số ảnh cá nhân hoặc giả danh 1 nghệ sĩ nào đó!
- Lưu ý up nhiều để Facebook xác nhận người dùng!
- 1 - 2 Ngày Sau login vào!
I do Verify Page or Profile
- UP CMND lên - Mô Tả gì cũng được - Bấm Send - HÓNG VÀ NGÓNG !
.
Mẫu Facebook trắng được Verify

Nhãn: