[PSD Ảnh Bìa] PSD Ảnh bìa Chiều Hôm Ấy - Jayki

Share File PSD Ảnh bìa Chiều Hôm Ấy - Jayki cho facebook


Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. 
Chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, trót yêu một người vô tâm. 
Link Tải:
                                                                                                              Nguồn: startuanit.net

Nhãn: ,