Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình

Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình

Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình  Bước 1 :Bạn cần đăng nhập Facebook và truy cập đường dẫn sau   https://m.facebook.com/frien...

Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình

Comment tháng 10 16, 2017

Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình 

Bước 1:Bạn cần đăng nhập Facebook và truy cập đường dẫn sau https://m.facebook.com/friends/center/requests/?mff_nav=1


Bước 2:  Mở cửa sổ console Các bạn click chuột phải chọn Kiểm tra hoặc bấm F12 hoặc bấm Ctrl + Shift + I Click vào tab console

x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Xóa'){x[i].click();}};


Bước 3: Copy và Paste code vào cửa sổ console Bạn vào liên kết sau: Code Xóa Lời Mời Kết Bạn Đến Mình và copy toàn bộ code cửa sổ hiện ra. Sau đó bạn dán vào cửa sổ console và Enter là xong.


Bạn đã hủy tất cả những lời mời kết bạn đến mình


p/s: Nếu bạn dùng Facebook tiếng Anh thì thay chữ "Xóa" thành "Delete"Loading...
Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình z0mbie win8.8stars based on9reviews Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình  Bước 1 :Bạn cần đăng nhập Facebook và truy cập đường dẫn sau   https://m.facebook.com/frien...

Nhận Xét

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét