Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình

Code Xóa Hết Tất Cả Lời Mời Kết Bạn Đến Mình 

Bước 1:Bạn cần đăng nhập Facebook và truy cập đường dẫn sau https://m.facebook.com/friends/center/requests/?mff_nav=1


Bước 2:  Mở cửa sổ console Các bạn click chuột phải chọn Kiểm tra hoặc bấm F12 hoặc bấm Ctrl + Shift + I Click vào tab console

x=document.getElementsByClassName("_55sr");for(var i=0;i<x.length;i++){if (x[i].innerHTML=='Xóa'){x[i].click();}};


Bước 3: Copy và Paste code vào cửa sổ console Bạn vào liên kết sau: Code Xóa Lời Mời Kết Bạn Đến Mình và copy toàn bộ code cửa sổ hiện ra. Sau đó bạn dán vào cửa sổ console và Enter là xong.


Bạn đã hủy tất cả những lời mời kết bạn đến mình


p/s: Nếu bạn dùng Facebook tiếng Anh thì thay chữ "Xóa" thành "Delete"


Nhãn: ,