Hướng dẫn Unlock 72h nhanh(part 2)

Share tut unlock 72h 5 đến 10 phút

- Hôm nay z0mbie.win sẽ chia sẻ cho các bạn cách unlock 72h nhanh và đơn giản.

Nếu ip chuẩn thì 5 đến 10 phút nhé anh em !
- Còn lệch ip vẫn về ! Nhưng 1 ngày nhé =))

Hi Facebook Team !
- I read Facebook's community standards, I think I do not violate the terms.
- Maybe my facebook account is disabled is wrong.
- I hope Facebook will review and reactivate my account.
- Below are some of my personal information.
My name : Điền tên của bạn
My birth : Điền ngày tháng năm sinh
~~~ Chúc các bạn thành công ~~~


Nhãn: ,