Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows

      Trên Windows, các biểu tượng Shortcut thường có một mũi tên nhỏ. Giả sử nếu bạn không thích các mũi tên nhỏ này, bạn có thể xóa bỏ chúng bằng cách sửa thiết lập Windows Registry. Tuy nhiên, cách thức thiết lập các thay đổi này có thể không an toàn cho máy tính.Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows
Lưu ý: Những cách này có thể áp dụng trên Windows 7,8 và 10

1. CHỈNH SỬA REGISTRY BẰNG TAY

Đầu tiên trên Start Menu, bạn gõ từ khóa regedit vào khung Search rồi nhấn Enter để mở Registry Editor. Trên cửa sổ Registry Editor bạn điều hướng theo key sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Tại key Explorer, bạn tìm key con có tên Shell IconsHướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows
Nếu không tìm thấy key Shell Icons, bạn có thể tạo một key mới bằng cách kích chuột phải vào biểu tượng thư mục Explorer, sau đó chọn New => Key rồi đặt tên cho key là Shell Icons.

Tiếp theo bạn tạo một giá trị mới cho key Shell Icons. Kích chuột phải vào thư mục Shell Icons chọnNew => String Value rồi đặt tên cho Value mới này là 29.
Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows
Tiếp theo tiến hành sửa đổi giá trị. Kích đúp chuột vào Value 29, sau đó copy rồi dán câu lệnh dưới đây vào khung Value Data để xóa mũi tên trên biểu tượng Shortcut
%windir%\System32\shell32.dll,-50
Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows
Click OK để thoát Registry Editor. Tiến hành khởi động lại máy tính của bạn để lưu lại thay đổi.
Ngoài ra nếu muốn hiển thị lại mũi tên trên biểu tượng Shortcut, bạn chỉ cần xóa Value 29 mà bạn đã tạo hoặc xóa key Shell Icons.

Ngoài ra nếu muốn thay đổi kích thước mũi tên (trên Windows Vista, mũi tên trên biểu tượng Shortcut khá to...), bạn chỉ cần nhập câu lệnh dưới đây vào key Value 29 mà bạn đã tạo

%windir%\System32\shell32.dll,-16769
Sau đó đóng cửa sổ Registry Editor và khởi động lại máy tính của bạn. 

2. TẢI WINDOWS SHORTCUT ARROW HACKS

Hướng dẫn xoá, loại bỏ biểu tượng mũi tên Shortcut Windows
Nếu không muốn sử dụng phương pháp chỉnh sửa Registry bằng tay, bạn có thể tải ứng dụng Windows Shortcut Arrow Hacks về máy, cài đặt và sử dụng.
Tải Windows Shortcut Arrow Hacks về máy tại đây
Trong file ZIP có 3 tùy chọn để bạn lựa chọn: Xóa mũi tên, thay đổi kích thước mũi tên hoặc khôi phục mũi tên trên biểu tượng Shortcut. Lựa chọn 1 trong số 3 tùy chọn mà bạn muốn sử dụng sau đó kích đúp chuột vào tùy chọn đó, làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình rồi tiến hành khởi động lại máy tính của bạn.

Tham khảo: Quantrimang. Nguồn: Blogchiasethuthuat.com

Nhãn: