[SHARE] Các Web Gọi Điện Thoại Online Miễn Phí

Hôm nay rảnh rỗi lượn lờ trên j2team và mình đã nhặt được 6 website cho phép gọi điện thoại online miễn phí cực kì hữu ích cho các bạn.

1. https://globfone.com/call-phone/  
2. https://www.poptox.com/ 
3. https://call2friends.com/ 
4. https://ievaphone.com/ 
5. https://www.zlookup.com/   
6. https://www.sendatext.co/ 
 
7. https://www.letsbrik.co/  

Nhãn: