[SHARE] Tut Report FAQ MD 3 Phút Die mới nhất 2017

Kết quả hình ảnh cho facebook

Hôm nay z0mbie.win sẽ hướng dẫn các bạn cách REPORT FAQ MD 3P die nhé


Hướng Dẫn :


- B1: Mở tab cốc cốc + tab google chrome 

- B2: Chuẩn bị 1 clone giống hết victim ( avt + bìa + ngày tháng năm sinh nếu có )

- B3: vào cốc cốc + google chrome đăng nhập nick Fake đó vào 

- B4: Qua cốc cốc Fake ip Ý + nn ý và Qua goog chrome cũng fake ip ý nn ý

- B5: Qua cốc cốc vào wall victim báo cáo mạo danh tôi và đóng tài khoản

- B6: Tiếp đó qua goog chrome F5 wall victim và báo cáo nó mạo danh tôi 1 lần 
nữa

- B7: Đóng tài khoản 

- B8: Hóng nó die

Nhãn: