Khung đăng kí nhận bài qua Gmail đẹp cho Blogspot


Bước 1:
Vào Chủ đề, Chỉnh sửa HTML

Bước 2: Chèn CSS trên thẻ ]]></b:skin>:

/* Đăng ký qua Email */
/* Subscribe box by z0mbie.win */
#subscribe_box-bsw{background:#fff;margin:0;padding:0;z-index:-1}
#subscribe_box-bsw h2{padding:220px 5px 10px;margin:0;font:500 22px Roboto;text-align:center;text-transform:uppercase;color:#fff;background:#006e78 url(https://i.imgur.com/SUUlnAE.png) no-repeat center center;position:relative;background-position:50% 0%;background-size:contain}
#subscribe_box-bsw p{margin:0;padding:15px;letter-spacing:0;color:#fff;font-size:16px;text-transform:none;line-height:1.4;font-weight:400;font-family:Roboto,sans-serif}
#subscribe_box-bsw form{padding:30px 0}
#subscribe_box-bsw h2:after{border-left:20px solid transparent;border-right:20px solid transparent;border-top:20px solid transparent;border-bottom:20px solid #006e78;content:'';bottom:-40px;position:absolute;left:50%;transform:rotate(180deg);margin:0 -15px}
.u-subscribe-box-bsw{font:400 16px Roboto;transition:.35s;outline:0;background:0;color:#444;padding:10px 0;display:block;border:0;width:80%;box-sizing:border-box;margin:0 auto 10px;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.2)}
.e-subscribe-box-bsw{font:400 16px Roboto;transition:.35s;outline:0;background:0;color:#444;padding:10px 0;display:block;border:0;width:80%;box-sizing:border-box;margin:0 auto 10px;border-bottom:1px solid rgba(0,0,0,.2)}
.s-subscribe-box-bsw{cursor:pointer;border:0;outline:0;display:block;color:#fff;text-decoration:none;background:#006e78;width:80%;margin:20px auto 0;padding:10px 15px;font:400 16px Roboto;letter-spacing:0;transition:.35s;border-radius:0px}
.s-subscribe-box-bsw:hover{background:#555}
#bsw_subscribe{background:repeating-linear-gradient( 135deg,#4fa8ed,#4fa8ed 10px,#fff 10px,#fff 20px,#f84d3b 20px,#f84d3b 30px,#fff 30px,#fff 40px );padding:6px;clear:both;margin:0 0 10px}
.e-subscribe-box-bsw:focus::-webkit-input-placeholder,.u-subscribe-box-bsw:focus::-webkit-input-placeholder{color:#999;font-size:11px;-webkit-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px);visibility:visible!important;visibility:visible;transition:all 0.25s ease}
.u-subscribe-box-bsw::-webkit-input-placeholder,.e-subscribe-box-bsw::-webkit-input-placeholder{color:#888}
Các bạn nhớ có thể chỉnh sửa lại theo ý mình


Bước 3: Vào phần Bố cục, tạo một widget HTML/Javascript.
Bước 4: Dán toàn bộ code này vào:
<div id='bsw_subscribe'>
<div id='subscribe_box-bsw'>
<div class='i-subText'>
<h2>Đăng ký nhận bài viết
<p>Nhập địa chỉ Email và bấm đăng ký, bạn sẽ nhận được bài viết mới nhất từ z0mbie hoàn toàn miễn phí! Cam kết không SPAM!</p>
</h2>
<form action='//feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=z0mbie.win' class='i-boxForm' method='post' target='_new'>
<input class='u-subscribe-box-bsw' name='name' placeholder='Tên của bạn' type='text'/>
<input class='e-subscribe-box-bsw' name='email' placeholder='Địa chỉ Email' type='text'/>
<input class='s-subscribe-box-bsw' type='submit' value='ĐĂNG KÝ'/>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- End DANG KY QUA EMAIL -->
Sửa: z0mbie.win thành đuôi feedburner của bạn
Code: Bác Sĩ Windows

Nhãn: