TUT DAME MẠO DANH BÁ

TUT DAME MẠO DANH BÁ


Mình fake hola nên chệch ip nhưng vẫn die
Fake avatar + bìa + tên + biệt hiệu + fake tiểu sử
Xong add 2-3 bạn chung victim, victim ẩn danh sách bạn bè thì vào avt hoặc bìa xem những người đã like rồi add, add cả nick chính (add nhiều bạn bè chung càng tốt)
Nếu có info thì fake, không có thì fake 15-01-1984 (chỉ mình tôi)
Quê quán : Valencia Tây ban nha ( chỉ mình tôi)
Thành phố hiện tại : Valencia Tây ban nha (chỉ mình tôi)
Đổi avatar + bìa về 2016-09-01, ẩn khỏi dòng thời gian
Avt + bìa (mọi người)
Up stt: Cụ Dũng Đẹp Trai :v để công khaiXong fake IP Indonesia NN Us bằng hola better internet hoặc HMA
3 chấm => reprot => Report this profile=> They're pretending to be me or someone I know => Me => submit ....
3 chấm => reprot => Report this profile=> They're sharing inappropriate or offensive posts => Sexually suggestive => submit...
3 chấm => Recover or close this account => Close this account
3 chấm => block => confirm


Dùng nick chính vào báo cáo mạo danh người tôi biết, tag nick fake vào, báo cáo mạo danh người nào đó nữa
Dân thường die mạo danh 100% trong vòng 24h

Nhãn: ,