[FACEBOOK]SHARE TUT UNLOCK FAQ MD CỰC CHẤT


TRƯỚC TIÊN AE FAKE IP BUN NN CŨNG BUN NHA!
CẦN CÓ 1 ACC LOG 751 NHÉ!!!
VÔ LINK 751 LINK UPDATE MỚI CỦA FB(NẾU AC CÓ CASE CŨ THÌ VỀ TRONG 5S NHÉ)
https://www.facebook.com/help/contact/1062444770553751
DÒNG 1: GHI GMAIL HOẶC SĐT
DÒNG 2: GHI TÊN ACC
DÒNG 3: GHI LÀ BÙM BÙM CHÍU CHÍU KHÔNG VỀ ANH CHẶT CU MARK NHÉ !
BẢO VẬY MAI NÓ SỢ CÁI TUT CỦA ANH NÓ NÓ VỀ THÔI AE :V
TuT CựC ChấT By Đỗ Duy Huy
fb.com/IAmDoDuyHuy

Nhãn: