[ CHIA SẺ ] Share khóa học " SUPER TARGET" cho anh/em nào chạy ads


Share khóa học " SUPER TARGET" cho anh/em nào chạy ads
 NỘI DUNG BAO GỒM:
- PHẦN 1: GIỚI THIỆU
- PHẦN 2: KIẾN THỨC TỔNG QUÁT HỖ TRỢ CHẠY ADS CẦN BIẾT
- PHẦN 3: TÌM HIỂU VỀ TARGET FACEBOOK VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SIÊU TARGET
- PHẦN 4: KIẾN THỨC MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO ĐỂ TỐI ƯU HOẠT ĐỘNG CHẠY ADS
Link DOWLOAD:
Nhãn: