Cách Kết Nối Youtube Với Analytics

Analytics là gì ?
Analytics Google là trang thống kê lượng truy cập của trang web. Và câu hỏi đặt ra ở đây là làm sao kết nối được tài khoản Analytics với Youtube? Thường thì trong thống kê Analytics Youtube thì 2-3 ngày nó mới cập nhật lượng truy cập một lần việc kết nối đến thẳng tài khoản Analytics Google sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian và không phải mong mỏi Analytics Youtube cập nhật.

Cách kết nối tài khoản Analytics Google với Youtube:

Bước 1: Bạn vào vào http://analytics.google.com để tạo mã theo dõi.
1. Đăng nhập vào Google Analytics
2. Chọn menu Quản trị (Admin section)
3. Chọn đến Menu Thuộc Tính
4. Click chọn Tạo thuộc tính mới (Create new property)
5. Nhập vào các thông tin. (Trong mục trang web các bạn điền kênh mình vào nhé (VD: www.youtube.com/taihoabinh)
6. Click nhận ID Theo dõi (Get Tracking ID)
7. Sao chép lại mã ID Theo dõi dạng: UA-xxxxxxx-x
Bước 2: Nhập mã ID theo dõi của Analytics vào Youtube:
1. Đăng nhập vào account youtube của bạn
2. https://www.youtube.com/advanced_settings. Bạn nhập mã ID theo dõi vào ID tài khoản Google Analytics (Cuối web) (Như Hình Dưới)3. Xong.

Nhãn: ,