[ SHARE ] LẬP TRÌNH PYTHON TỪ ZERO - HERO

Hôm nay nhát quá mà mấy thanh niên bảo ra bài mới nên share lun ( cũng chỉ là bài share lại cho ae nào chưa pik thôi , pik rồi thì đừng gạch đá )
Share LẬP TRÌNH PYTHON TỪ ZERO - HERO 89 bài
Link  CLICK